Disclaimer

Home / Disclaimer

Inhoud

Vita-Tendens besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Vita-Tendens wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Vita-Tendens behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Vita-Tendens en haar producten.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Vita-Tendens of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vita-Tendens.


Contact?

Noorderzate 4
3752 GB  Bunschoten
T +31 (0)6 - 551 789 06
E info@vita-tendens.nl

Deel deze pagina met uw omgeving:

Volg Vita Tendens op twitter: